Inovace a spolupráce

Podporujeme inovace ve všech fázích jejich vzniku, uplatnění, zlepšování i exitu. Soustřeďujeme se především na inovace služeb.

Naše mise:

  • Spolupracujeme se všemi druhy organizací a experty z různých oborů – holistická spolupráce.
  • Pracujeme s Demonstrátory.
  • Podporujeme digitální modelování a katalogizaci digitálních objektů služeb.
  • Vyvíjíme inovativní modely spolupráce, vzniku kolaborativních platforem a systémů rozvoje kompetencí.

Jsme autory a vlastníky inovací, nástrojů a platforem:

Logo JukeBOX

Platforma pro zážitkové vzdělávání, kterou spravuje CZECH.UP. Podporuje tvorbu a provoz kurzů, které chápeme jako objekty pro digitální modelování řízení kompetencí.

Logo CZECH.CA

Certifikační autorita Panatec-CZECH.UP, která poskytuje certifikační služby našim kolaborativním platformám.