Zdroje financování (Granty a dotace)

V současné složité a často nepřehledné situaci řízení změn v období složitého hospodářského vývoje máme přece jen jednu obrovskou výhodu a tou jsou zdroje z fondů EU.

Firma Panantec, ve spolupráci s partnery, pokrývá svými službami všechny aktuální Výzvy vypsané pro veřejný i komerční sektor.

Jsme schopni analyzovat aktuální potřeby organizace, identifikovat možnosti spolufinancování a to i z více zdrojů, vést celý projekt dotačního mangementu od žádosti až do vyhodnocení, pomáhat s výběrovými řízeními, vést realizační projekt na straně dodavatele i zákazníka a zajistit personální připravenost. Jsme schopni zajistit celý projekt „na klíč“.