Výzva IROP 28 pro města


Firma Panatec podporuje své zákazníky v celém průběhu přípravy, realizace a uzavření projektu s výjimkou výběrových řízení.

Od realizace Výzev 06 a 22 IOP už uběhl určitý čas. Následovaly projekty OPLZZ, které měly pouze omezenou možnost pro zafixování nově nastavených organizačních systémů informačními prostředky. Změnila se legislativa procesů veřejné správy a mění se i legislativa, která se týká přímo podmínek provozu informačních systémů ve veřejné správě. To všechno jsou významné důvody, nad kterými doporučujeme se zamyslet a zvážit tuto novou příležitost v podobě této nové IOP výzvy.

Připomínám, že pracovníci Panatec realizovali pilotní TC v ČR a vedli jej po celou dobu udržitelnosti. Pomáhali jsme přímo 7% měst, které se účastnili Výzvy 06 IOP. Máme tedy zkušenosti i z postupného budování Technologického centra města z různých dotačních výzev. Svoje znalosti a zkušenosti rádi nabízíme i Vám.

pavel.nacovsky@panatec.cz
tel: 603 269 469