Výzva IOP 22 pro města


Firma Panatec podporuje své zákazníky v celém průběhu přípravy, realizace a uzavření projektu s výjimkou výběrových řízení.

Od realizace Výzvy 06 IOP už uběhl určitý čas. Následovaly projekty OPLZZ, které měly pouze omezenou možnost pro zafixování nově nastavených organizačních systémů informačními prostředky. Změnila se legislativa procesů veřejné správy a mění se i legislativa, která se týká přímo podmínek provozu informačních systémů ve veřejné správě. To všechno jsou významné důvody, nad kterými doporučujeme se zamyslet a zvážit tuto novou příležitost v podobě této nové IOP výzvy.

Připomínám, že pracovníci Panatec realizovali pilotní TC v ČR a vedli jej po celou dobu udržitelnosti. Pomáhali jsme přímo 7% měst, které se účastnili Výzvy 06 IOP. Máme tedy zkušenosti i z postupného budování Technologického centra města z různých dotačních výzev. Svoje znalosti a zkušenosti rádi nabízíme i Vám.

pavel.nacovsky@panatec.cz
tel: 603 269 469