Studie proveditelnosti

Každý reinženýring procesů organizace začíná posouzením stávajícího stavu a návrhem řešení. Tento úkol je řešen prostřednictvím Studie proveditelnosti. U projektů spolufinancovaných z Výzev z fondů EU jsou Studie proveditelnosti uznatelným výdajem.

Ve Studii proveditelnosti se identifikují i konkrétní uznatelné výdaje spolufinancovatelné z konkrétní Výzvy a možnosti návazného financování prostřednictvím navazujících Výzev.

Studie proveditelnosti definuje kvalitu, efektivitu a udržitelnost projektu. Proto doporučujeme věnovat právě těmto parametrům větší význam, než její ceně. Cena Studie proveditelnosti je obvykle mezi 5 – 7% ceny celého projektu a proto je lepší nešetřit na Studii proveditelnosti, ale s využitím kvalitní Studie proveditelnosti zajistit kvalitu a efektivitu celého projektu.

Panatec, spolu s partnery, kteří drží vysokou úroveň pro danou specializaci, je schopen nabídnou své služby v oblasti přípravy a tvorby Studií proveditelnosti v úplném spektru odborností.