O nás

Panatec s.r.o. je společnost se zaměřením na poskytování služeb organizacím. Svou nabídku rozděluje na konzultační činnost v oblasti řízení organizací ve veřejné i komerční sféře a na služby spojené se správou objektů.

Konzultační divize firmy Panatec s.r.o. navazuje na subjekt Pavel Nácovský (IČ 44494394), který byl zapsán v roce 1991.

Vychází také ze zkušeností získaných praxí ekonoma technického rozvoje KOVOFINIŠ, informatika a správce daně Finančního úřadu, vedoucího odboru samosprávy (informatika, projektové a procesní řízení, ekonomika, rozpočetnictví, investice, majetek, kultura a sport, vzdělávání, podpora příspěvkových a obchodních organizací) městského úřadu, vedoucího ekonomického útvaru zdravotnické příspěvkové organizace zřizované MZČR a konzultanata firmy DIGI TRADE.

Konzultační divize firmy Panatec se zaměřuje na expertní podporu managementu a rozvoje organizací. Využíváme dlouhodobé praktické zkušenosti z plánování, rozpočetnictví, projektového a procesního řízení, personálního rozvoje a řízení komunit a v neposlední řadě i marketingu, který je zejména u příspěvkových organizací ve veřejném sektoru opomíjen. Máme za sebou manažerskou praxi průběžně v různých klíčových pozicích několika organizací ze všech segmentů (státních i komerčních). V Nabídce našich služeb vycházíme tedy z vlastní praxe a z výsledků spolupráce s partnery.

Vyvinuli jsme metodiku řízení příspěvkových organizací navazující na současnou legislativu. Jsme si vědomi, že tato problematika je nyní aktuální. Jsme v období změn směřujících k digitalizaci a Smart Administration, jsme účastníky nerovnoměrného hospodářského vývoje s dopadem na příjmové stránky hospodaření a organizace se tedy musí vyrovnávat s novými podmínkami.

Naše zkušenosti nabízíme organizacím, které řeší problematiku reinženýringu v oblasti řízení a administrativy, a to i s využitím aktuálních dotačních výzev. Pracujeme ve veřejném i komerčním sektoru.

Vycházíme z dlouhodobé spolupráce s firmami a konkrétními experty, které jsou úzkými specialisty na dotace, projektové a procesní řízení, facility management, infrastrukturní řešení a vzdělávání v oblastech Soft Skills, projektového a procesního řízení, systémů hodnocení a certifikace a informačních technologií. Máme znalost kompetencí firem v konkrétních specializacích a s většinou máme i osobní vztahy.