Managerské pohledy

Principy řešení Smart Administration musí nabízet prezentaci validovaných řad informací nutných k řízení organizace (obvykle v reálném čase), nad kterými lze spouštět automatizované procesy (kontroly, hodnocení, …) a které lze prezentovat v manažerských pohledech buď staticky, nebo v řešeních umožňujících modelování.

Abychom mohli data prezentovat a modelovat, musíme je především mít a to v porovnatelném a validovaném tvaru a v tom je největší problém. Mnoho informací, které je třeba vyhodnocovat, jsou v současné době uloženy v dokumentech (například Wordovských) a často ještě na lokálních discích. Aplikační řešení (například účetnictví a další) v současné době nejsou procesně orientována. Validovaná data z účetnictví jsou k dispozici pouze jednou měsíčně po zpracování uzávěrky a nejsou často porovnatelná s navazujícími aplikacemi (například majetek, rozpočetnictví, …), protože řešení tuto vlastnost od uživatelů nevyžaduje. V tomto případě pak máme porovnatelná data pouze jednou do roka. To je nepoužitelná datová základna pro manažerské pohledy.

S manažerskými pohledy pracuje vrcholný management, audit, kontrola, vedoucí útvarů a kontrolní komise a orgány. Představují tedy velmi silný a efektivní nástroj, který nevyžaduje hledání v archivech a riziko ztráty kontinuity dokumentů, zvyšují produktivitu práce a snižují administrativní náročnost příslušných procesů především v rutinních činnostech.

Panatec má zkušenosti z manažerských pohledů na technologiích Business Intelligence a Business Object (umožňuje modelování). Předností těchto technologií, oproti jednoúčelovým integrovaným, je v jejich nezávislosti na zdrojích dat. Pomocí nich lze tedy pracovat i se strukturovanými a validovanými daty z příspěvkových organizací.