Liberec 21.4.2011
KORPORÁTNÍ STYL ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ - zkušenosti a vize


Program konference:

Úvodní slovo
Bc. Jiří Šolc, náměstek primátora SML

Úvod
Ing. Nácovský - Panatec, Ing. Bureš - Liberecká IS

„Korporátní styl řízení veřejnoprávních korporací“
Ing. Nácovský - Panatec

"Služby informačních struktur ÚSC – praxe v Liberci"
Ing. Bureš - Liberecká IS

Projekt „Korporátní systém řízení Statutárního města Liberec“
Mgr. Jiří Pilný - Liberecká IS

"Vztah projektu KSŘ ÚSC k udržitelnosti IS ÚSC na příkladu Liberce"
Ing. Vavřina - SML

"Regionální infrastruktura ROWANET a její využití pro Korporátní styl řízení"
Ing. Pavlinec - kraj Vysočina

"Řízení příspěvkových organizací zřizovatelem"
Ing. Bc. Kadlec - kraj Vysočina

"eLearning, tvorba obsahu, metodika sdílení přínosů ÚSC"
Ing. Jiráček, Novotný - DATRON

"Zkušenosti z realizace TC"
Ing. Lajčuk - GraphTech

Panelová diskuzeO konferenci napsali:
- Kraj Vysočina