Jihlava 29.9.2011
STANDARDIZACE PROVOZNÍCH FUNKCÍ ÚSC - výhody spolupráce, zkušenosti a vize

Program konference:

Úvodní slovo
Ing. Vladimír Novotný, 1. náměstek hejtmana Kraje Vysočina
Bc. Jiří Šolc, náměstek primátora Statutárního města Liberec

Úvod do projektu Standardizace provozních funkcí ÚSC
Ing. Pavel Nácovský - Panatec

Organizace standardizačního procesu ÚSC
Ing. Jan Dienstbier - Panatec s.r.o.

Personalistika a řízení know-how úřadů
Ing. Zdeněk Jiráček - DATRON a.s.

Společné nákupy - zkušenosti z praxe
Ing. Miroslav Březina, doc. RNDr. Iveta Fryšová, PhD, KÚ Kraje Vysočina

Efektivní řízení příspěvkových organizací Kraje Vysočina
Ing. Bc. Zdeněk Kadlec - KÚ Kraje Vysočina, Ing. Miloslav Kvapil - DYNATECH s.r.o.

Případová studie implementace metodiky Korporátní styl řízení - Statutární město Liberec
Ing. Jaroslav Bureš – Ing. Jiří Pilný, Liberecká IS a.s

Nástroje pro řízení příspěvkové organizace Dům dětí a mládeže Znojmo
Mgr. Hana Bílková, DDM Znojmo - Ing. Josef Handl, Infinity a.s.

Standardizace, IOP a OPLZZ a jejich propojení na rozvoj Technologických center
Bohdan Lajčuk, GraphTech s.r.o.

Přednášející

Ing. Vladimír Novotný, 1. náměstek hetmana Kraje Vysočina; převzal záštitu nad konferencí
Bc. Jiří Šolc, náměstek primátora Statutárního města Liberec; převzal záštitu nad 1. konferencí v Liberci na jaře roku 2011
Ing. Pavel Nácovský, senior konzultant Panatec
Ing. Jan Dienstbier, manager Panatec
Ing. Zdeněk Jiráček, ředitel DATRON
Ing. Miroslav Březina, ředitel sekce pro službu veřejnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina
doc. RNDr. Iveta Fryšová, PhD, vedoucí odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina
Ing. Bc. Zdeněk Kadlec, ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina
Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel DYNATECH
Ing. Jaroslav Bureš, ředitel Liberecká IS a.s.
Ing. Jiří Pilný, manažer Liberecká IS a.s.
Mgr. Hana Bílková, ředitelka Dům dětí a mládeže Znojmo
Ing. Josef Handl, account manager Infinity a.s.