Chytrý Úřad

CHU Úkolem projektu Chytrý úřad (CHU) je organizování nabídky ICT služeb formou sdílení komerčních a veřejných zdrojů k jejich poskytování. Pracujeme s dotačními příležitostmi.

V rámci potřeb územně samosprávných celků, svazků obcí a mikroregionů v duchu vládní strategie eGovernment vznikly projekty podporující nabídku ICT služeb v samosprávách. V otevřeném projektu Chytrý úřad realizujeme standardizovanou nabídku těchto služeb tak, aby byla dostupná všem samosprávám v území, jejich organizacím, svazkům obcí a mikroregionům a jejich prostřednictvím občanům a organizacím.

Spolupráce v rámci projektu Chytrý úřad umožní standardizaci těchto služeb, kvalitnější a levnější implementaci a sníží rizika. Navrhujeme spolupráci i na přípravě, implementaci projektu a na přípravě a výchově odborníků v této oblasti. Pracujeme s českým národním prostředním a s vazbami na nástroje centrálních projektů eGovernment.

Portál Chytrého Úřadu je zde

Společný seminář projektu Chytrý Úřad a odboru informatiky kraje Vysočina 5.10.2015