Akreditovaná vzdělávací instituce Panatec

Panatec se stal vzdělávací institucí akreditovanou MVČR číslo AK/I-10/2011.

Akreditovány byly tyto vzdělávací programy průběžného vzdělávání :

Řízení změny klíčových procesů úřadu dle Smart Administration v souvislosti s implementací projektů eGOV:

- pro vedoucí úředníky distanční (eLearning) - č. akred.: AK/VE-71/2011
- pro úředníky distanční (eLearning) - číslo akreditace: AK/VE-87/2011
- pro vedoucí úředníky prezenční - číslo akreditace: AK/VE-70/2011
- pro úředníky prezenční - číslo akreditace: AK/VE-86/2011

Další informace o nabídce v oblasti personálního rozvoje najdete zde.