Konference KORPORÁTNÍ STYL ŘÍZENÍ VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ - zkušenosti a vizeVážení manažeři, vedoucí a odborní pracovníci, metodici,


Dovoluji si Vás pozvat na konferenci "Korporátní styl řízení ve veřejné správě - zkušenosti a vize", kterou spolupořádáme v Liberci 21.4.2011.

Implementace vládní strategie eGovernment především projektem Technologická centra z spolufinancovaná z IOP zcela mění polohu úřadů v tom smyslu, že začnou pravidelně a definovaným způsobem, poskytovat služby (Spisová služba a úložiště Technologického centra) příspěvkovým organizacím a obcím ve správním území. Víme, že projekty IOP jsou zaměřeny na celostátní fungování eGovernment a vedle nich se musí úřad vyrovnat s dalšími, z provozního hlediska kraje/města, minimálně stejně důležitými změnami.
V souvislosti s rozpočtovými turbulencemi vrcholí tlak na maximální efektivitu provozních funkcí krajů a měst. Postupy samotného „škrtání“ v rozpočtech jsou již v tuto chvíli vyčerpané. V této souvislosti se hromadně spouštějí projekty řízení provozních a rozvojových procesů na úrovni celého kraje, ORP. Právě zde jsou identifikovány největší zdroje pro růst profesionality, produktivity a úspor. Zásadní je i legislativní poloha změny, a to zejména z pohledu efektivní správy veřejných prostředků.

Oba tyto směry jsou objektivní a posunují funkčně úřady do oblastí, které jsou legislativně uloženy Radám a Zastupitelstvům. Jednoznačné růstové a rozpočtové benefity vyžadují odbornou přípravu úřadů, změnu systému rozpočtů, kompetencí, smluvních vztahů, potřeby hodnocení a oceňování služeb a komunikace. Ze zkušeností víme, že je vhodné připravit pozici úřadu a jednotlivých klíčových pozic včas, dříve než vzniknou konkrétní problémy, které do schvalování přinášejí osobní rovinu.

Konference „Korporátní styl řízení ve veřejné správě – zkušenosti a vize“ je především odborné setkání primátorů, starostů, ředitelů úřadů, tajemníků, auditorů, informatiků, personalistů, projektových manažerů a vedoucích procesně-organizačních útvarů, tedy všem těm, kteří by měli znát do hloubky potenciál a rizika implementovaných změn.

Součástí programu konference je i panelová diskuse, které se zúčastní další významní praktici se zkušenostmi s poskytováním služeb úřady, jako například Ing. Petr Pavlinec, hlavní informatik kraje Vysočina.

Prosím, potvrďte svojí účast obratem na adrese elset@elset.cz

Těším se na setkání na konferenci a přeji Vám příjemný a klidný den

Ing. Pavel Nácovský
jednatel Panatec s.r.o.