2. Konference STANDARDIZACE PROVOZNÍCH FUNKCÍ ÚSC - výhody spolupráce, zkušenosti a vizeVážení manažeři, vedoucí a odborní pracovníci, metodici,


Dovoluji si Vás pozvat na konferenci "STANDARDIZACE PROVOZNÍCH FUNKCÍ ÚSC - výhody spolupráce, zkušenosti a vize", kterou pořádáme v Jihlavě 29.9.2011 od 10:00 do 16:00.

V současné době kraje a ORP implementují projekty z Výzev IOP a OPLZZ. Jejich cílem je vyrovnat se s vládní strategií eGovernment. Jsme si vědomi, že ve stejné situaci jsou všechny ÚSC, tedy i ty, které financují tyto projekty pouze z vlastních zdrojů.
Cílem projektů IOP a OPLZZ určených k financování implemenatce vládní strategie eGovernment je využití aktuálních metodik a nástrojů, které mají dopad především ve zvýšení efektivity procesů směrem k administrativě státu. Z pohledu ÚSC je však nutné, pro udržení návratnosti investic, provést současně redesign procesů, které mají největší dopad do vlastního hospodaření ÚSC. Jedině tak bude možné dlouhodobě udržet, provozovat a rozvíjet implementované nástroje. Analýzy, které jsou součástí projektů a interní práce managementu úřadu, prokázaly, že se musíme zaměřit především na dvě provázané oblasti:
- Sjednotit přístup k řízení všech organizací ÚSC (úřad, zřízené i založené organizace)
- S využitím výše uvedeného přístupu řídit provozní funkce organizací

Vedle finanční efektivity, která již byla v dílčích projektech prokázána, očekáváme i zvýšenou kvalitu řízení rizik, vnímání ÚSC jako homogenního poskytovatele veřejných služeb. V této souvislosti očekáváme i vyšší kvalitu v řízení lidských zdrojů a v komunikaci ÚSC navenek.
Projekt tedy předpokládá vznik interních standardů uvnitř organizací ÚSC. Jsme však přesvědčeni, že spoluprací na vzniku standardů s ostatními kraji a obecně ÚSC, můžeme dosáhnout vyšší kvalitu a efektivitu, ale i výrazně vyšší sílu v prosazování potřebné aktualizace legislativy tam, kde dosud nepočítá s moderními přístupy vedoucími k trvalému zvyšování efektivity a řízení rizik. Současně si uvědomujeme, že implementací zmíněných projektů se ÚSC stává nejen příjemcem provozních služeb, ale také pravidelným poskytovatelem.

Jsme si vědomi, že objem poskytovaných služeb bude narůstat, že ÚSC budou poskytovat relativně široké spektrum služeb pro města a obce ve správním území. Významnou roli přitom bude hrát specializace, která vede k sestavení části spektra těchto služeb s využitím nabídky i jinými kraji (obecně ÚSC) s metodickou podporou měst a obcí vlastními organizacemi.

Kraj Vysočina se připojil k aktivitě Statutárního města Liberec a firmy Panatec, kteří již tento projekt prezentovali na konferenci Korporátní styl řízení v Liberci letos na jaře a konference se aktivně účastnili s přednáškami i ředitel Krajského úřadu Ing. Bc. Zdeněk Kadlec a vedoucí Oboru informatiky Krajského úřadu Ing. Petr Pavlinec. V této souvislosti jsme se dohodli s organizátory na konání další konference na téma Projekt Spolupráce ÚSC na tvorbě Standardu provozních funkcí. Kraj Vysočina nebude samostatně organizátorem takové aktivity. Bude nadále především zajišťovat projekt interně. Dokládám však, že kraj Vysočina má zájem být v projektu aktivní a zároveň vyzýváme i Vás k připojení k projektu. Tuto informaci berte i jako pozvánku pro Vaše vrcholné vedoucí pracovníky odpovědné za danou oblast na konferenci 29.9.2011 na krajském úřadě kraje Vysočina.

Prosím, registrujte se včas dle POZVÁNKY

Těším se na setkání na konferenci a přeji Vám příjemný a klidný den

Ing. Pavel Nácovský
jednatel Panatec s.r.o.